Námsáætlun Lón

 

Námsáætlun er unnin fyrir hvern mánuð skólaársins þar sem fram koma áherslur deildarinnar í starfi með börnunum.

Markmið námsáætlana er að

  • samræma vinnubrögð allra kennara á deild
  • nám og vinna taki mið af aldri, þroska og þörfum barnanna
  • skipuleggja fram í tímann og setja markmið í starfinu
  • tryggja jafnan stíganda í námi barna
  • hafa yfirsýn yfir vinnu í námssviðum Aðalnámskrár leikskóla og samþættingu þeirra
  • auðvelda endurmat sem leiðir til áframhaldandi þróunar í starfi
  • auka gegnsæi starfsins og gera það sýnilegt
  • auka upplýsingar til foreldra

 

Námsáætlun okt og nóv 2021

Desember 2021

Námsáætlun janúar og febrúar 2022