Foreldraráð Garðasels

Foreldraráð Garðasels 2020 -2021

 • Hjördís Garðarsdótt
 • Svala Ýr Smáradóttir 
 • Ragnheiður Ásta Brynjólfsdóttir
 • Sunna Dís Jensdóttir
 • Hafdís Guðmundardóttir

Verklagsreglur

 • Kjósa / tilnefna  skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að leita eftir tilnefningum / kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal tilnefning / kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal tilnefnt /  kosið til eins árs í senn.
 • Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði.
 • Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.
 • Foreldraráðin í leikskólunum á Akranesi hafa sett sér þessar starfsreglur

Fundargerðir skólaársins - í COVID hefur ekki verið fundað með formlegum hætti en mikið samráð átt sér stað í tölvupóstum sem ekki verða birtir hér.

Samráðið hefur tekið til

 • nýs leikskóla - hönnunarvinnu við hanna
 • sumarlokunar 
 • lokunar eldhúss vegna bráðaviðhalds í mars
 • upplýsinga um fyrirkomulag styttingar vinnuvikunnar og áhrifa hennar á starfsemi skólans
 • nýrrar heimasíðu 
 • fáliðunaráætlunar og uppsetningar hennar