Foreldraráð Garðasels

Foreldraráð Garðasels 2023-2024

  • Berglind Pétursdóttir
  • Guðrún Lóa Gísladóttir
  • Rósa María Sigurgeirsdóttir
  • Þórdís Þöll Þráinsdóttir

Verklagsreglur 

Kjósa / tilnefna / leitað skal í hóp foreldra  um að taka að sér að sitja í  foreldraráði leikskólans og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að leita eftir tilnefningum / kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal tilnefning í foreldraráð fara fram í september á ári hverju og skal tilnefnt /  kosið til eins árs í senn.

Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði.

Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.

Foreldraráðin í leikskólunum á Akranesi hafa sett sér þessar starfsreglur