Öryggi og viðbrögð

Í leikskólanum er skilgreind viðbragðsáætlun vegna slysa sem gætu orðið, s.s.  tilkynningar til foreldra, slysaskráning, heimsóknir á slysavarðstofu, útkall sjúkrabíls. Starfsmenn fá með reglubundnu millibili  þjálfun í Hjálp í viðlögum þar sem kennd eru viðbrögð við algengustu slysum.

Á hverri deild er Handbók um fyrstu hjálp þar sem á starfsfólki er leiðbeint á einfaldan hátt í gegnum fyrstu viðbrögð og síðan hvert framhaldið skuli vera. Síðan Skyndihjálp er full af fróðleik um rétt viðbrögð í ýmsum aðstæðum.

Rýmingar- og brunavarnaráætlun er til fyrir allan skólann og er skipulagið sýnilegt öllum starfsmönnum s.s. á deildum og í eldhúsi. Rýming skólans er ekki æfð með börnunum og er ástæðan sú að sum verða mjög hrædd og óttast að eldur sé í alvörunni í leikskólanum.

Mest um vert er að starfsmenn þekki hlutverk sitt vel og bregðist rétt við. Starfshættir eru skilgreindir með þeim hætti að starfsmenn skuli hafa góða yfirsýn yfir aðstæður og barnahópinn og aldrei að setja börn í tvísýnar aðstæður.

Rýmingaráætlun vegna bruna     Handbók um fyrstu hjálp
Umferðaröryggi barna Slys, slysaskráningar, útkall sjúkrabíls
Öryggishandbók leikskóla