Farsæld barna

Á Íslandi hafa ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna tekið gildi ( nr.86/2021). 

Þessi lög varða öll börn og ungmenni á Íslandi frá 0 -18 ára aldurs. 

Meginmarkmið laganna er að búa til umgjörð sem stuðlar að því ða börn og foreldrar sem á þurfa að halda hafi aðgang að samþætri þjónustu við hæfi án hindrana.

Upplýsingar og myndbönd um verkefnið og innleiðingu þess á Akranesi. 

Tengiliður barna í Garðaseli er Ragnheiður Dagný Ragnarsdóttir, aðstoðarleikskólastjóri.

   Netfang tengiliðar;   ragnheidur.ragnarsdottir@gardsel.is

Hlutverk tengiliðar er fyrst og fremst að veita upplýsingar, aðstoða foreldra og barn og styðja við samþætta þjónustu á fyrsta stigi í samræmi við óskir foreldra og / eða barns.

Þátttaka Garðasels í þróunarverkefni á vegum Háskóla Íslands um Farsæld barna og snemmtækan stuðning við foreldra og börn. Verkefnið stendur yfir skólaárið 2023 -2024 og tengist vel innleiðingu á verkefninu um Farsæld barna og ungmenna.

https://www.gardasel.is/is/moya/news/throunarverkefnid-farsaeld-barna-studningur-vid-uppeldisfaerni-foreldra